Video zostrih z akcie tu: http://www.youtube.com/watch?v=DI9l4nTzPw4&feature=youtu.be

Presahy tanca I.
“Lyrika obrazu v pohybe” / 1.- 2.3. 2014

Cyklus workshopov presahy tanca je zmeraný na hľadanie inšpirácie pre tanečnú výpoveď v ostatných umeleckých disciplínach. Lyrika, príbehovosť, spomínanie na zážitky tela v pohybe, hravosť a radosť z objavovania- to sú kľúčové slová tohto cyklu. Počas dvoch dní intenzívnej fyzickej aktivity obnovíme spojenie tela a mysľe, (ktoré často pri každodenných povinnostiach strácame) naučíme sa byť vnímavý k svojmu telu, porozumieť jeho jazyku a tiež sa pokúsime nahradiť zažité pohybové vzorce novými prístupmi.
V prvej časti “Lyrika obrazu v pohybe” sa budeme venovať vizuálnej a estetickej rovine tanca a budeme hľadať inšpiráciu vo výtvarnom umení- farby obrazu, kvality objektu, geometria línií.
Čo vám tento worksho prinesie?
-Radosť z pohybu
-Vyvrátenie presvedčenia že neviete tancovať
-Precítenie tela od pevnosti kostí až po jemnú štruktúru kože
-Flexibilitu, zpevnenie svalov, formovanie postavy
(tanec je dokonalým cvičeným pre všetky svalové skupiny, dokanca aj tie o ktorých ste doteraz nevedeli:)
-novú škálu možností pre experimentovanie s tancom
-a v neposlednom rade nových ľudí s rovnakým hobby

Deň 1
9,00- 9,40 strečing+ warm up
9,45- 10,00 krátka prezentácia účastníkov
10,00- 12,30 príprava na prácu v skupine, view points
12,30- 14,00 prestávka na obed
14,00- 18,00 priestorové umenie, objekty a tanec
18,00- 19,00 zhrnutie dňa, kruh zdieľanie
19,00… voľný tanečný JAM
Deň 2
8,30- 9,30 strečing+ warm up
9,45- 12,00 geometria, línie a tanec
12,00- 13,30 prestávka na obed
13,30- 15,00 intuitívny obraz a tanečná interpretácia
15,00- 16,00 zhrnutie nových poznatkov do spoločnej
tanenej improvizácie

Workshop je určený pre začiatočníkov, rovnako ako pre skúsených tanečníkov.
Dôraz je kladený na individuálny prístup a rešpektovanie prirodzenosti tela.

Prosím prineste si so sebou tieto pomôcky: pohodlné a elastické oblečenie+jeden komplet čierny model+šál obľúbenej farby, teplé ponožky, deku, karimatku, čisty zošit >A4, písacie potreby, 2 sviečky

Kontakt: Lenka Janoušková, ziva.bytost@gmail.com, 00421 915 115 565
Cena: 700 Kč / 25eur
Zálohu zaisťujúcu vám miesto na workshope prosím uhradiť na účet L.Slívovej 202170366/0600 do 20.2.2014
Zvyšnú čiastku je možné uhradiť na účet Lenky Slívovej, alebo v hotovosti
* Stravovanie bude individuálne- z vlastných zdrojov, alebo v niektorej blízkej reštaurácii

Share